Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup urządzeń do turystyki aktywnej i prozdrowotnej, oraz nowoczesnego manicure i pedicure.